Bekir Keskin
Bekir Keskin
  • 29 Yazı
  • 0 Yorum

Son Yazılar

Ödemiş’te Sinema Keyfi

Ödemiş sinema ile erken tanıştı ve altın çağını 1960’lı yılların ortalarında üç kışlık,beş yazlık sinema ile yaşadı. Taşradaki küçük bir sinema salonu bir mahalle gibidir. Beraber oturursunuz, birlikte heyecanlanır veya hüzünlenirdiniz. Bu yüzden sinema, tiyatro ile kıyaslanınca bir halk sanatı,...

Devamını Oku

1939 Birgi sel baskını nasıl oldu?

Günümüzde aktığını neredeyse hiç göremediğimiz KüçükmenderesNehri ve dağlardan inen yan kolları; çok değil70-80 yıl önce sadece akmıyor, kış aylarında sel baskınlarına neden olacak kadar su taşıyordu. 1939 yılında Bozdağ eteklerinden gelen müthiş ve korkunç sel, gece karanlığında bütün Birgi’yi bir...

Devamını Oku

1944 Yılı Birgi İmar Planı

18 ve 19. yüzyıl geleneksel konut mimarisinin ve kent dokusunun korunabildiği nadir yerleşimlerimizden biri olan Birgi’de;tarihi-doğal-kültürel kimliğin günümüze kadar gelmesinde,‘planlama gerekliliğinin’ çok erken tarihlerde fark edilmesinin önemi büyüktür. 1927-30 yılları arasında, Türkiye’de öğretim üyesi olarak bulunan sanat tarihi profesörü Rudolf...

Devamını Oku

Beydağ Köprüsü

    Havzaya ismini veren Küçükmenderes Nehri, antik çağdaki adıyla Kaystros Irmağı’nın bir kolu, Ödemiş kentinin yaslandığı Bozdağlardan, diğeri Beydağların Nazilli ile Alaşehir arasında kalan yamaçlarından doğar ve koca bir ovanın topraklarını sulayarak, hafif bir yay çizerek Efes’e doğru akıntısını...

Devamını Oku

Ödemiş’in Gelişiminde Emmioğlu Sülalesi

Ödemiş, 1530 yılı belgelerinde padişah ailesi tarafından kurulan vakıflar (Haremeyn Vakıfları) arasında 50-60 hanelik ‘Otamış’ adlı bir köy iken, aynı dönemde Birgi 330 haneden oluşan ve ticari açıdan canlı bir yerleşimdi. 17. yüzyıl sonundan itibaren Birgi gittikçe sönükleşerek, bölgenin merkez...

Devamını Oku

Küçükmenderes Çöküntü Havzası ve 1928 Depremi

Türkiye’nin birinci derece deprem kuşağı içindeki kentlerinden olan İzmir ve yakın çevresi geçmişte birçok yıkıcı depreme sahne olmuştur. Bu depremlerden biri de 31 Mart 1928 Cumartesi günü saat 02.27’de yaşandı. Önce Ödemiş’te15 saniye süren 6,5 büyüklüğünde, ardından aynı gün Torbalı’da...

Devamını Oku

Mahmut Esat Bozkurt’un 1930 Yılı Ödemiş Konuşması

1924 yılında kabul edilen Cumhuriyetin ilk anayasası Büyük Millet Meclisi’nde tartışılırken, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri arasında; “Hükümetin görüşü alındıktan sonra Cumhurbaşkanı’na meclisi feshedip, seçimleri yenilemek ve Meclisin kabul ettiği kanunları veto etmek yetkisi verilmesi” gündeme geldi.Üniversite eğitimlerini İsviçre’de birlikte tamamlayan iki genç...

Devamını Oku

Ödemiş’te Eski İstasyon-Yeni İstasyon Arası

Şehircilikteki temel ilke; nüfus ve araç sayısı arttıkça, yeni yollar açılması veya genişletilmesi, yeşil alanların çoğalması, otoparkların artması, yayaların güvenle hareket edebilmeleri gerektiğidir. Ödemiş’te Yeni İstasyon ile Eski İstasyon arasında, mahalleyi ve kent içi ulaşımı ikiye bölen demiryolu hattı için...

Devamını Oku

1948 Yılında Ödemiş’te Gazete Reklamları

1946’da çok partili hayata geçtikten sonra Ödemiş, yerel gazete yayıncılığı açısından zenginlik yaşamıştır. Peşpeşe yayın hayatına başlayan gazetelerde, yerel esnaf da ilk kez reklamla tanışıyordu. Hürefe Gazetesi’nin ilk sayısı Şeref Üsküp idaresinde 28 Ağustos 1948’de çıktı. Hürefe Gazetesi’ndeki reklamlar arasından...

Devamını Oku

1934 Yılı Ödemiş Belediye Seçimleri

1934 yılında yapılan belediye seçimleri, ülkemiz siyasal yaşamında muhalefetin olmadığı,tek partili bir süreçte gerçekleştirilmiştir. 1930 yılında çok partili bir seçim denemesi yapılmış, ancak Cumhuriyet karşıtları ve irticacıların Serbest Fırka’nın peşine takılması nedeniyle gergin geçen seçimlerden hemen sonra Serbest Fırka kapatılmıştı....

Devamını Oku

1943 Yılı Ödemiş Şehir Haritası

Haritalar, kent kültürünün ve orada yaşayanların ortak hafızasıdır. Günümüzde bilgisayar teknolojisinden faydalanılarak kentler en ufak ayrıntısına kadar haritalara aktarılıyor ve bu haritalara ulaşmak oldukça kolay. Uzun yıllar, elle çizilen haritalarla şehir yapıları belgelendirilmeye çalışıldı. Haritalar sayesinde birçok bilgi görsel olarak...

Devamını Oku

1856 yılında İzmir ve Ödemiş

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılda giriştiği reform ve Batılılaşma çabalarında önemli bir basamak olan Meşrutiyet idaresine hazırlık süreci 1856 yılı Şubat ayında ilan edilen Islahat Fermanı ile başlamıştır. I. Meşrutiyet’in ilanına (1876) kadar geçen 20 yıllık dönem, Osmanlı İmparatorluğu için birçok...

Devamını Oku