Binek otomobillerde gider kısıtlaması -

Bu haber 14 Aralık 2019 - 10:53 'de eklendi

Binek otomobillerde gider kısıtlaması
  • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının,
  • İlk iktisap bedeli 135.000 TL’yi söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının,
  • Kullanmış olduğu binek otomobillere ait giderler için %70’ini,
  • Gelir V-Kurumlar V. ve Serbest Meslek Kazançları Mükellefleri,
  • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmının giderleştirilmesi,
  • Düzenleme 1 /1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.