OVAKENT ORTAOKULUNUN TARİHÇESİ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ovakent bucağında İlkokul, 1923 yılında Arap harfleriyle öğretim yapan, Cami-i Kebir mahallesinde eski bir binada Mustafa Kırsoy isimli şahsın evinde eğitim öğretime başlamıştır.

1944-1945 Eğitim-Öğretim yılında 8 derslik, 1 öğretmenler odası, 1 müdür odası ve 1 müstahdem odası olmak üzere, Devlet-Köylü işbirliği ile Ovakent Belediyesi Tüzel kişiliğine ait olmak üzere okul inşa edilmiştir. Aynı eğitim öğretim yılında ikili eğitim öğretime devam ederken, 1986-1987 eğitim öğretim yılında tekli öğretime geçmiştir.

1997 yılında 4306 sayılı yasa ile hayata geçirilen 8 yıllık kesintisiz eğitimle okulumuzun adı OVAKENT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU oldu.

1999-2000 Eğitim öğretim yılında derslik yetersizliğinden okulumuz tekrar ikili öğretim yapmak zorunda kalmıştır.

2005 yılında okulumuza 6 derslikli yeni bina yapılmıştır. Binamızın arsası Ovakent Belediyesinden alınarak Özel İdareye devredilmiştir. 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında okulumuz iki bina halinde 11 derslik, bir müdür odası, bir müdür yardımcısı odası, 1 öğretmenler odası, 1 Bilişim teknoloji sınıfı, 1 işlik, 1 kantin, 1 kalorifer kazan dairesi ve 3 depo olarak tekli öğretime geçmiştir.

2005-2006 Eğitim öğretim yılında İlkokul bahçesine tuvalet yapılmış ve eski binamızın çatısı aktarılmış ve pencereler yenilenmiştir.

2007-2008 Eğitim öğretim yılında okulumuz Bilişim Teknolojileri sınıfı 15+1 olarak düzenlenmiştir.2013 yılında ortaokul bölümüne bahçe tuvaleti inşa edilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 29.03.2013 tarih ve 76033434-105.03/1134 sayılı yazı ekinde gönderilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12.03.2013 tarihinde saat: 13.30 da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Brifing Salonunda gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Komisyonu ad verme toplantısında “OVAKENT İLKOKULU”, “OVAKENT ORTAOKULU” olarak okul, iki ayrı okula ayrılmıştır.

Halen “Ovakent Ortaokulu” olarak hizmet vermektedir.

 

OKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Yarınlara İz Bırak Projesi:Projenin Amacı,öğrencilerimizde bilimsel, sosyal, kültürel, spor ve sanat alanlarında katkı sağlamanın yanı sıra iş birliği kültürünü yaygınlaştırma, özgüven ve merak duygusunun geliştirilmesi, yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı yakalamalarına yönelik öğrenme ortamlarının sağlanarak öğretmen-öğrenci ve farklı kurum kuruluşlarla iş birliği içeresinde yarınlara iz bırakmak.

Sıfır AtıkProjesi: Projenin Amacı,İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımını hedeflemektir.

Okulum Temiz Projesi: Projenin Amacı,Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme, öğrencilerin; kişisel temizlik, hijyen bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve temiz çevre bilincinin oluşturulması.

TUBİTAK 4006Projesi: Projenin Amacı,Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak ve veya yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.

OVAKENT ORTAOKULU

OVAKENT ORTAOKULUNUN TARİHÇESİ

Yorumlar kapalı.