OKULUMUZUN İSMİNİ ALDIĞI İMAM BİRGİVİ KİMDİR ?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İmam Birgivî  Osmanlı devletinin en parlak dönemi kabul edilen Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) ve II. Selim (1566-1574) dönemlerinde yaşamış büyük bir alimdir. 27 Mart 1523 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Eğitimlerini Balıkesir’de ve İstanbul Semaniye Medresesinde tamamladı. Edirne’de kassâm-ı askerî olarak görev yaptı. Sultan II. Selim’in hocası olan Atâullah Efendi (ö.1571)’nin teklifi ile Birgi’ye gelmiş Atâullah Efendi’nin yaptırdığı medresede eğitim vermeye başlamıştır. İmam Birgivî, bu medresede görev yaparken 1573 yılında çıktığı İstanbul seyahatinde veba hastalığına yakalanarak 52 yaşında vefat etmiştir. Kabri İlçemiz Birgi mahallesindedir.

GÖRÜŞLERİ

 

İmam-ı Birgivî, toplum hayatında görülen bozuklukların insanların dinden sapması neticesinde ortaya çıktığına inanıyordu. O, bunların ortadan kaldırılmasının tek çaresinin dini yeterince yaşamakta görmüş ve bu çerçevede tavsiyelerde bulunmuştur. Onun din anlayışı temel çizgi itibariyle, İslâm’ın esaslarında mevcut olmayıp sonradan halk arasında çeşitli sebeplerle ortaya çıkan bir takım dinî zannedilen uygulama(bid’at)lara karşı çıkmak ve bunları temizlemek şeklinde özetlenebilir. İmam-ı Birgivî tasavvufa da mesafeli durmuştur. Fakat o, Ehl-i sünnet esaslarına bağlı tasavvuf büyüklerine değil tasavvuf adına bid’at ve hurafe ortaya çıkaran sözde mutasavvıflara karşı çıkmıştır. Kur’an ve sünnete tam bağlı olan İmam Birgivî, Kur’an’ın para karşılığında okunup, okutturulması ve herhangi bir dini görevden para alınmasını da hoş karşılamamıştır. Bu konuda zamanın âlimleriyle yazılı ve sözlü münazaralara girmiştir. Hatta devrin şeyhülislamı ve en güçlü şahıslarından olan Ebu’s-Suûd Efendi ile zaman zaman karşı karşıya gelmiştir.”

 

İMAM BİRGİVİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

OKULUMUZUN İSMİNİ ALDIĞI İMAM BİRGİVİ KİMDİR ?

Yorumlar kapalı.