ÖDEMİŞTE YENİLİKLERİN VE TEKNOLOJİNİN LİSESİ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ödemişte yeni açılan bir meslek lisesi olarak çağın gerektirdiği teknoloji ve donanıma sahip bireyler yetişiyor. Okul idaresi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Yenilikleri ve teknolojiyi ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz.. Okulumuz 2022 yılında eğitim öğretime başlamış olup Gıda Teknolojisi Alanı, Grafik ve Fotoğraf Alanı, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarında eğitim vermekteyiz. Teknoloji lisesi olmayı hedefleyen okulumuz önümüzdeki dönemde Bilişim Teknolojileri alanını açarak Yazılım ve Siber Güvenlik alanlarında da eğitim verecektir.

 

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI

Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri işleyen; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.

 

 

GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI

Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır.Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI

Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük
ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir. Güneş ve rüzgâr yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu teknolojiler ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi üretilmektedir.

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda kaliteli elemana
ihtiyaç duyulmaktadır.

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

 

Gazi Umurbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

ÖDEMİŞTE YENİLİKLERİN VE TEKNOLOJİNİN LİSESİ

Yorumlar kapalı.