İşçinin hafta tatilinde çalıştırılması -

Bu haber 18 Ocak 2020 - 10:10 'de eklendi

İşçinin hafta tatilinde çalıştırılması

4857 sayılı İş Kanunu’na bakıldığında hafta tatili ücretleri, hüküm altına alınmıştır. Böylelikle işçinin hafta tatili gününde kesintisiz en az 24 saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. İşçi, bu tatil günündeki dinlenme neticesinde bir çalışma olmaksızın o günün ücretine tam olarak hak kazanır. Yani işçi, hafta tatili gününde çalışmazsa işçiye bir günlük ücreti çalışmış gibi ödenir.

İşçi, hafta tatili gününde çalıştırılmış ise çalışmasının karşılığı olan ücretlendirmenin toplam 2.5 yevmiye üzerinden yapılması gerekmektedir. Yani hafta tatilinde çalışan işçiye bir hafta tatili ücreti, bir normal günlük çalışma ücreti ve yarım ücret fazla çalışma olmak üzere toplamda 2.5 günlük ücret ödenecektir.