İş arama izni nedir? -

Bu haber 01 Şubat 2020 - 10:41 'de eklendi

İş arama izni nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesince iş arama izni; “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.” şeklinde belirtilmiştir.

İşçinin iş arama iznini kullanabilmesi için iş sözleşmesinin kendisi ya da işvereni tarafından feshedilmesi, durumu değiştirmemektedir. İşte bildirim (ihbar) süresince bu hakkını kullanabilir.

İş arama izni kaç saattir?

İş arama izninin süresi, günde iki saatten az olmamalıdır. İşçi isterse bu saatleri birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak bu durumda işçi, izinlerini işten ayrılacağı günden evvelki güne denk getirmeli ve bunu işverene bildirmelidir.

İş arama izni nasıl hesaplanır?

Bildirim süresinde olan ve iş arama iznini kullanmak isteyen işçiye engel olup bu hakkını kullandırmayan işveren, işçiyi çalıştırdığı iş arama izin saatleri için %100 zamlı ücret ödemek zorundadır. Bu ücret, işçiye ödenecek asıl ücrete ilaveten yapılır.