Advert
Advert
Dijital Hizmet Vergisi-1
Adem Örengül / Ekonomi Analizi

Dijital Hizmet Vergisi-1

Bu içerik 568 kez okundu.
Advert

Değerli okurlarım, başlıkta olduğu gibi hayatımıza yeni giren yasalarla ilgili vergilerden bahsedeceğim;

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. Buna göre 07.12.2019 tarihinde yayımlanan 138 numaralı  vergi sirküleri 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 53 maddeden oluşan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kanun, TBMM Genel Kurulu tarafından 21/11/2019 tarihinde kabul edilerek 7193 kanun numarasıyla yasalaşmış ancak Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması uygun bulunmayarak Elektrik Piyasası Kanunu'na geçici sekizinci maddenin eklenmesini ön gören 50. maddesinin bir kez daha görüşülmesi için 02/12/2019 tarihinde TBMM'ye geri gönderilmişti.

TBMM tarafından tekrardan görüşülen kanun metninden 50. madde çıkarılmış ve 7193 kanun numarası, 7194 olarak revize edilerek Cumhurbaşkanı'nın onayını müteakip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu sirkülerimizde 7194 Sayılı Kanun'la yapılan vergi düzenlemelerine yürürlük tarihleri ile birlikte özetle yer verilmiştir;

A- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Bu kanunun 1 ila 7'nci maddeleri ile Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmektedir.

Söz konusu düzenlemeye göre, dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından Türkiye’de sunulan aracılık da dahil olmak üzere dijital hizmetlerden elde edilen hasılata %7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi (DHV) uygulanacaktır.

DHV mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Dijital hizmet sağlayıcılarının Gelir Vergisi Kanunu ya da Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam ya da dar mükellef olmasının veya dar mükellefiyet durumunda söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin mükellefiyet açısından bir etkisi olmayacaktır.

Kanunda, “İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde Kanunun birinci maddesinde sayılan hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası'ndan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro'dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası'ndan az olanlar, dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır” hükmüne yer verilmektedir.

Buna göre, DHV mükellefiyeti kapsamına hem 750 milyon Avro hem de 20 milyon TL kıstasının ikisini birden karşılayanlar girecektir.

Mükelleflerce ödenen vergi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

Diğer taraftan hatırlanacağı üzere 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

1-Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,

2-Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,

3-Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0

oranında stopaj yapma yükümlülüğü getirilmişti.

Dijital Hizmet Vergisi, yukarıda yer alan düzenlemeden bağımsız olarak getirilmiştir.

Başka bir ifade ile %7.5’luk DHV uygulaması, yukarıda yer verilen %15'lik stopaj uygulamasını kaldırılmamakta; söz konusu stopaj uygulamasından bağımsız bir vergi düzenlemesi olarak uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi: 1.3.2020

Sürecek...

 

 

Köşenin adı Ekonomi Analizi

a.orengul@hotmail.com

Sende Yorumla...

bodrum escort

türbanlı porno

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Römorkta çıktı, ağaçlara sıçradı
Römorkta çıktı, ağaçlara sıçradı
Eski hastanede son durum
Eski hastanede son durum