Eğitim Sen: Haklı mücadelemiz boşuna değildir

Eğitim Sen: Haklı mücadelemiz boşuna değildir
Bu haber 22 Haziran 2022 - 11:42 'de eklendi

Eğitim Sen: Haklı mücadelemiz boşuna değildir

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Yürütme Kurulundan yapılan açıklama; “Milyonlarca öğrencimiz karne aldılar, LGS ve üniversite sınavlarında ter döktüler.

Yüzbinlerce öğretmen ve eğitim emekçisi arkadaşımız bu yolda canla başla bütün bir yıl çalıştı. Fedakarca emek verdi.

Laik, demokratik ve bilimsel eğitim için bıkmadan usanmadan mücadele eden tüm eğitim emekçilerinin gerçek sendikası Eğitim Sen haklı mücadelesine kesintisiz olarak devam ediyor, edecek.

Elbette sürdürdüğümüz hak mücadelemiz, haklı mücadelemiz boşuna değildir. Bizler biliyoruz ki hak için, adalet için, insanca yaşamak için direnenler en sonunda kazanırlar. Ancak, adaletsizliğin, haksızlığın temsilcileri, uygulayıcıları ve bunlara sessiz kalanlar kaybetmeye mahkumdurlar.

İzmir Konak Atatürk Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 10/04/2018 tarih ve 7331292 sayılı Bakan Onay’ı ile proje okulu olarak belirlenen İzmir Konak Atatürk Lisesinden MEBBİS Proje Okulları Modülü üzerinden alınan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 19/09/2021 tarihli iptal onayı doğrultusunda 04/10/2021 tarih ve 106448 sayılı kararnameyle İzmir Büyükşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öğretmen olarak atanan üyemiz Bora Cangüloğlu’na yönelik haksız ve hukuksuz uygulama için 11 Ekim 2021 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında, bu durumun basit bir görevden alma değil eğitim alanını kuşatmaya çalışan bu zihniyetin açıkça görünür hali olduğunu, beklenti içinde olmayacağımızı, olması gereken için mücadele edeceğimizi ifade etmiştik.

Bir gider, bin geliriz.

8 ay önce eğitim-öğretim yılının ortasında üniversite sınavına hazırlanan yüzlerce son sınıf öğrencimizi mağdur etme pahasına İzmir’in ve Türkiye’nin en köklü okullarından olan İzmir Atatürk Lisesindeki yöneticilik görevinden haksız-hukuksuz bir şekilde 5. kez alınarak görevine son verilen ve sürgün edilen Müdür Yardımcısı arkadaşımız Bora Cangüloğlu mahkeme kararıyla görevine ve okuluna geri dönüyor.

Tarikatlar, cemaatler, dini yapı, oluşum ve vakıflar ve elbette yandaş-candaş sendikalar marifetiyle teslim alınan Milli Eğitim Bakanlığı’nın keyfi idari uygulamaları ile yeniden görevinden alınması nedeniyle açtığımız dava yine olumlu sonuçlandı. Verdiğimiz hukuk mücadelesini yine kazandık ve arkadaşımız İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin Esas No : 2021/1766 Karar No : 2022/1007 nolu kararı ile “kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden makul ve haklı görülebilecek objektif-genel nitelikte nedenler ile gerekse de, davacıya özgü sübjektif (başarısızlık. disiplin, branş yetersizliği v.s gibi) nitelikte hukuken itibar edilebilir somut nedenlerin ortaya konulamadığı anlaşılmakla, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır”. Diyerek dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

İlan ediyoruz ki, arkadaşımızın göreve başlama gününü haksızlık ve hukuksuzluklara karşı, keyfi uygulamalara karşı vereceğimiz mücadelede yeni bir aşama olarak değerlendireceğiz. Yandaşlığın verdiği şımarıklıkla keyfi kararlara imza atan, çalışanlarına Mobbing uygulayan, despotik yandaş yöneticiler için artık cezasızlık-sorumsuzluk döneminin sonunu getirmeye kararlıyız.

Bütün keyfi uygulamalara rağmen, bütün baskılara rağmen bu eğitim öğretim yılı içerisinde şubemize yüzlerce arkadaşımızın katılımıyla örgütümüz daha da güçlendi. Sendikamız ve mücadelemiz büyümeye devam edecek ve bizler bugünden başlayarak önümüzdeki dönemde eğitim alanında yaşanan liyakatsiz, yandaş atamalarına, yolsuzluklara, anti demokratik baskılara ve eğitimi teslim almaya çalışan dini yapı, grup, oluşum ve vakıflara karşı mücadelemizi daha etkili bir şekilde sürdüreceğimizi ve hukuk önünde hesap soracağımızı ilan ediyoruz.”

Samime SARAYKÖY