COŞKUN “100. YILA YAKIŞIR BİR BORÇ BIRAKTINIZ”

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ödemiş Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 18.30’da Belediye Hizmet Binası bünyesindeki Meclis Salonu’nda yapıldı.

Mehmet Eriş önümüzdeki aylarda belediye işçilerin maaşlarının ödenmesi için 70 milyon liralık bir kredi çekilmesi için maddeyi görüştüğünde salonda sesler yükselmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyesi Derya Coşkun “ işçilerin maaşlarını ödeyebilmek için 70 milyon kredi çekeceğiz diyorsunuz ama festival düzenlemekten geri kalmıyorsunuz. Konser düzenleyerek, Ödemiş Belediyesi’ne 100. Yıla yakışır bir borç bıraktınız” ifadelerini kullandı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş AK Parti Meclis üyelerine “siz bir önceki dönemde macera parkına vereceğiniz parayı Gölcük’te yapılacak olan Gölcük Otel’e verseydiniz” dedi. Tartışmaların sonunda 25 milyon kredi çekilmesi, yapılan oylama ile kabul edildi.

 

Meclis gündeminde görüşülen maddeler şu şekilde:

 

2024 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun  31.01.2024 tarih, 2 sayılı kararı.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Ödemiş Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün, içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Balabanlı Mahallesi, 128 ada, 3 parselde bulunan 1 adet sondaj kuyusuna enerji temin edilmesi amacıyla yaklaşık 85 metre kazı yapılarak enerji kablosu yatırılması izni verilmesi talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.01.2024 tarih, 84944 sayılı yazısı.

 

Tahsin ÇERÇİ’nin Birgi Mahallesi 144 ada, 21 parsel numaralı taşınmazına elektrik aboneliği alabilmesi amacıyla mülkiyeti belediyemize ait Birgi Mahallesi 144 ada, 17 parsel numaralı taşınmazdan elektrik kablosu döşenmesi için muvafakat verilmesi talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih, 85243 sayılı yazısı.

 

Çetin Altan ÖZVAN’ın Yeniköy Mahallesi 5 pafta, 637 parsel numaralı taşınmazına elektrik aboneliği alabilmesi amacıyla mülkiyeti belediyemize ait Yeniköy Mahallesi 631 parsel numaralı taşınmazdan elektrik kablosu döşenmesi için muvafakat verilmesi talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih, 85293 sayılı yazısı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından incelenen ve istenilen düzeltme ve değişiklikler yapılarak son şeklini alan Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 23.01.2024 tarih, 85064 sayılı yazısı.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince hazırlanan Ödemiş Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler İçin Mola Evi Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2024 tarih, 85410 sayılı yazısı.

 

Atatürk Mahallesi, 409 ada, 247 parsel ve Ocaklı Mahallesi, 749 parsel numaralı taşınmazların itirazına dair Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarih, 163 ve 164 sayılı kararları ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2023 tarih, 1332 ve 23.01.2024 tarih, 1763432 sayılı yazıları doğrultusunda; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarih, 85845 sayılı yazısı.

 

Ödemiş Lübbey Köyü 1/500 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planına Duygu Çokgezer Görgülü tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih, 85539 sayılı yazısı.

 

Ödemiş Deveciler ve Deve Güreşi Sevenler Derneği’nin, 03.03.2024 tarihinde düzenlenecek Geleneksel Deve Güreşi etkinliğini Belediyemiz ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında ortak hizmet projesi olarak gerçekleştirilmesi talebinin görüşülmesine dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.01.2024 tarih, 84783 sayılı yazısı.

 

Ödemiş Lotus Spor Kulübü Derneği’nin, Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 199 sayılı Meclis Kararıyla ortak hizmet projesi olarak gerçekleştirilmesine karar verilen Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Lotus Spor Kulübü Derneği arasında; Ödemiş Arama Kurtarma Ekibi kurulması, afet durumlarında acil yardım, arama, kurtarma konularında gönüllülük esasına göre personel eğitimi verilmesinin sağlanması amacıyla planlanan projesi için düzenlenen protokolün süresi dolmuş olup, uzatılması veya yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih, 85309 sayılı yazısı.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ile 9-10 Mart 2024 tarihlerinde Mangala Turnuvası ile Othello Turnuvası gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği yapılması konusunun görüşülmesine dair Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarih, 85805 sayılı yazısı.

 

Kamu, Özel Bankalar, katılım bankaları veya İller Bankası Kredi kuruluşlarından 1 yıla kadar geri ödemesiz azami 5 yıl vadeli 70.000.000,00 TL. kredi kullanılmak suretiyle iç borçlanma konusunun görüşülmesi hususunda Başkanlık Makamının 31.01.2024 tarih, 85773 sayılı yazısı.

 

İlçemiz Birgi Mahallesinde içkili yer bölgesi belirlenmesine dair dair Zabıta Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarih, 85812 sayılı yazısı.

 

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih, 85528 sayılı yazısı.

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31/01/2024 tarih, 85766 sayılı yazısı.

 

 

 

COŞKUN “100. YILA YAKIŞIR BİR BORÇ BIRAKTINIZ”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir