Balçova Belediyesi Taşınmaz Kiraya Verilmesi İhalesi

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

 

Balçova Belediyesi Taşınmaz Kiraya Verilmesi İhalesi

Belediyemize ait Korutürk Mahallesi Murat Sokak No:3/B adresindeki dükkan 3 yıl müddetle ihale yoluyla  kiraya verilecektir.
Tahmin edilen bedeli : 2.000,00 TL.(ikibinlira)
Geçici Teminat : 60,00 TL. (altmışlira)

Yukarıda tahmin edilen bedeli ile geçici teminatı yazılı yerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerdeki esaslar dahilinde, ticari faaliyet göstermeyen dernek, birlik, vakıf vs. tarafından kullanılmak üzere 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif(Arttırma) usulü ile 21.09.2023 Perşembe günü Saat:14.00’de Balçova Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacaktır. Şartnameyi Balçova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden çalışma saatleri içerisinde Geçici Teminat bedelini yatırdığını gösterir dekont ile temin eebilirler. İsteklilerin şartnamedeki istenen belgelerle birlikte 20.09.2023 Çarşamba günü Saat:16.00’ya kadar Balçova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat :14.00’de Meclis Salonu’nda hazır bulunmaları gerekir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR

  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elktronik posta adresi verilmesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicie kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,
  3. Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
  4. Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi’nin ibraz edilmesi
  5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
  6. Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.

#ilangovtr

 

Basın No: ILN01887418

Balçova Belediyesi Taşınmaz Kiraya Verilmesi İhalesi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir