Advert
Advert
Advert

“İyi bir iş yapma hazzı peşindeyim”

“İyi bir iş yapma hazzı peşindeyim”
“İyi bir iş yapma hazzı peşindeyim” Küçük Menderes
Bu içerik 6174 kez okundu.
Advert

2009-2014 dönemi Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ödemiş’te Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday adaylığını açıklayarak yerel yönetimler, aday adaylığı, Ödemiş’in ihtiyaçları ve projelerine ilişkin gazetemize açıklamalar yaptı.

Yavaş yavaş bölge ve hatta ülke gündeminin ilk sırasını işgal etmeye başlayan adaylık sürecinden önce daha çok önemsediğini ifade ettiği Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısını ve yapılmasını arzuladığı değişiklikleri anlattı.

 

“Büyükşehir Yasası apar topar yapılmış bir yasadır”

Bekir Keskin yerel yönetimler yasasında düzenlemeler yapılmasını beklediğini söyleyerek; “bu yasalarda bir değişiklik yapılması öngörülüyordu. Çünkü Büyükşehir Yasası yeterince ele alınmadan, apar topar yapılmış bir yasadır. Ödemiş gibi, Bergama gibi köy sayısı fazla olan belediyelerde her yere eşit hizmet götürülemediği zaman içinde uygulamalar esnasında görüldü. Yerel seçimlerin gündeme gelmesi aşamasında da hükümette yeni bir yasa hazırlığı vardı. Ve doğrusu bundan da umutlanmıştık. Mevcut yasa yeniden gözden geçirilebilir, en azından köy muhtarlıkları eski yetkilerine ve tüzel kişiliklerine kavuşabilir demiştik. Fakat konu bu şekliyle kaldı. Yine bir başka söylenti büyükşehirlerde metropol ilçelerin kapatılması, metropolün tek bir belediye merkezinden hizmet alması konusunda çalışmalar yapıldığını duyuyorduk. Bu çalışmalar kapsamında ya da ayrı bir görüş olarak mı bilemiyorum ilçe belediyelerinin de kapatılması, tek il tek belediye çalışmaları yapıldığı duyumları bize yerel yönetim yasasının hükümet tarafından da yeterince işlevsel bulunmadığı konusunda kanaat uyandırdı. Ancak görüyoruz ki önümüzdeki seçimlere mevcut sistemle gidilecek” dedi.

 

“Metropol, kıyı ve taşra olarak sınıflandırılmalı”

Kökten değişiklik olmamasına karşın kendi partisinin belediyelerin sınıflandırılması konusunu gündeme getirmesi gerektiğini söyleyen Bekir Keskin, belediyelerin sınıflandırılma düzenlemesinin nasıl yapılması gerektiğini İzmir örneğinden yola çıkarak şöyle anlattı: “Belediyeleri metropol, deniz kıyısı ve taşra belediyeleri olarak sınıflandırabiliriz. Çünkü bunların ihtiyaçları ve hizmet beklentileri, kapasite kullanım biçimleri birbirinden çok farklı. Örneğin Konak Belediyesi’nin hayvancılıkla ilgili sorunu, hizmet beklentisi ya da uygulaması yok. Deniz kıyısı belediyelerin yaz ve kış nüfusları arasındaki farklılık mevcut yasa ve uygulamalarla gözetilemiyor. Bu kıyı belediyelerin bütçesi de, belediye kadrosu ve ekipmanları da, hizmet ihtiyacı da sürekli ikamet eden nüfus kayıtları üzerinden belirleniyor.”

 

“Dağ köyü ile Ödemiş merkezde aynı imar uygulamaları”

Bu sınıflandırma içinden Ödemiş’i de değerlendiren Keskin; “Ödemiş çok sayıda köyü olan bir ilçe. Ama her yere uygulanan tek bir imar yasası var. Ödemiş merkeze uygulanan imar yasası en uzak dağ köyüne de uygulanıyor. Mesela köyde bir ev yapan otopark da yapacak ve otopark ücreti ödeyecek. Belediye yasalarında yeni bir sınıflandırma yapılarak daha işlevsel bir yerel yönetim anlayışı temel ihtiyacımız. Hizmetlere erişim konusunda mevcut durumun kamu adına iş yapan kurumları sorumluluklarını yeterince yerine getiremez kıldığı için bunu önemsiyorum ve bununla giriş yapmak istedim” diye konuştu.

 

“Son KHK eşitlik ilkesini zedeleyici”

Mevcut yasa ve yeni yürürlüğe giren bazı uygulamaların yaratacağı sonuçlar üzerine de değerlendirmeler yapan Bekir Keskin; “Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyeler, bütçesinin bir kısmını gösterdiği projelere karşılık bakanlıktan alacak. Bu uygulamayla belediyelerin bağımsızlığı ortadan kalkmaz ancak zedelenir. Çünkü uygulama belediyeleri biraz daha merkezi hükümete bağlı hale getiriyor. Bugün bu hükümet var, 10 sene sonra başkası. Uygulama sürecinde bu çok büyük avantaj da yaratabilir, bir silaha da dönüşebilir. Çünkü bunun özünde eşitlik ilkesine aykırılık var” dedi.

 

“Büyükşehir yasasıyla yerel yönetimler güçlenecek denildi fakat daha merkeziyetçi oldu”

Belediye gelirleri ve bütçesinin arttırılmasını sağlayacak uygulamaya konulabilir kolay çözümler de olduğunu anlatan Bekir Keskin; “bir bölgenin belli başlı kaynakları, o kaynakların ürünü sektörleri var. O kaynaklardan elde edilen vergi gelirleri bölgenin egemen sektörlerinin belki KDV oranları ya da birlikte belirlenecek oranlar merkezi yönetim yerine yerel yönetimlere aktarılabilir. Şimdi mevcutta ne oluyor? Merkezi idarenin kaynak aktarımına ve oranına razı olunuyor. Fakat bize Büyükşehir yasası yapılırken yerel demokrasi gelişecek, yerel inisiyatifler ortaya çıkacak denmişti ama daha da merkeziyetçi uygulamalara yönelim oldu. 2003 yılında mecliste trafik, elektrik, eğitim vs. gibi hizmetlerin belediyelerce karşılanması yönünde bir tasarı vardı. Fakat Güneydoğu, terör bahane edilerek sakıncalı görüldü. 2003 tasarısının üzerine yapılan bu yasa ise kadük kaldı” diye konuştu. Bu yasa yapılırken belediyeler sınıflandırılarak ve nüfusla ilişkilendirilerek yapılsaydı daha farkı sonuçlar ortaya çıkarılabileceğini anlattı.

 

“Önseçim tercihimiz”

Tüm bu fırsatların kaçırıldığını söyleyerek mevcut yasa ile seçime gidileceği gerçeğinden hareketle CHP’den aday adayı olduğunu dile getiren Bekir Keskin, Ödemiş projelerini, aday belirleme yöntemleri üzerine görüşlerini paylaştı. Tercihinin aday adayları arasında bir önseçim yapılması yönünde olduğunu söyleyerek ikinci faydalı yöntemin kent insanları için yapılacak bir kamuoyu yoklaması olduğunu belirtti. Merkez eğilim yoklaması yapılacaksa da mümkün olduğunca geniş kesimleri kapsayacak bir uygulamanın benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu yaklaşımları sadece Ödemiş için değil ülke geneli için de arzuladığını ifade ederek Ödemiş’te çok fazla aday adayı olmasının durumu zorlaştırmayacağını, ilçede genel olarak demokratik ve yumuşak bir seçim atmosferi yaşandığını, Ödemiş’in başka yerlere göre daha uygar bir kent olduğunu söyledi. Mümkün olduğunca geniş kesimlerin desteğini almış bir başkanın daha başarılı olacağına olan inancını yineledi.

Kamuoyu yoklamasının çok önemli bir yöntem olduğunu dile getiren Keskin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöntemi en aktif kullanan lider olduğunu, sürdürülebilirliğinde de çok önemli paya sahip olduğunu, fakat kendi partisinin bunu maliyet ya da başka gerekçelerle sık kullanmadığını dile getirdi.

 

“Kuzey çevre yolu, mahalle otoparkları, Ahrandı Antik Tiyatro”

Aday adaylığından adaylık aşamasına geçtiği takdirde Ödemiş’e ilişkin plan ve çalışma alanlarının ne olacağını ise şöyle aktardı: “5 yıl boyunca yapıp ettiklerimiz, ortaya koyduğumuz projeler ve yönetim anlayışımızın devamı niteliğinde olacaktır. Aday adaylığı başvuru dosyasında yer alacak projeleri henüz kaleme almadım ama zaten uygulama aşamasına geldiğimiz hazırda olanlar mevcut. Güney karayollarına bağlı olduğundan Kuzey Çevre Yolu projesi tamamlanacak ve bu Ödemiş trafiğini rahatlatacaktır. Mahalle otoparklarına devam etmek zorundayız. Bunun için kamulaştırmalar da sürecek. Önceki dönem her şeyiyle bitmiş ve Büyükşehir’in de desteği alınmış Ahrandı Antik Tiyatro mutlaka yapılacak. Bu yasa hangi işin hangi belediye tarafından yapılacağı konusunda epey karışıklık çıkardı ve hizmetlerde aksamalara neden oldu. Bizler de ihtiyaçlar ve projenin kapsamı, uygulamaları yönünde müdahil olup Büyükşehir imkânlarına yöneleceğiz.”

 

“Akıllı kavşak ve APRS Sistemle izlenebilirlik ve anında erişim”

Doğrudan yerel belediyeyi ilgilendiren ama Büyükşehir sorumluluk alanına giren pek çok konunun olduğunu dile getiren Bekir Keskin; “Örneğin belediye binası konusu. Evet, Ödemiş kullanacak ancak Büyükşehir yapmakla yükümlü. İlçemizin trafik sorunu da hepimizin malumu ancak çözüm zor değil. Akıllı kavşak uygulamasına geçilecek. BACON Kavşak Otomasyonu. Kolay uygulanabilir ve oldukça işlevsel bir sistem. Ayrıca radyoların da kullandığı, özünü frekans uygulamalarından alan APRS sistem var. Avrupa, Amerika ve İzmir’de de kullanılıyor. Ödemiş’in 8-10 noktasına konumlandırılacak cihazlarla ihtiyaçlar izlenebilecek ve çözüme kavuşturmak kolaylaşacak. Bu sistemle ısı, yağmur, nem, trafik, hava kirliliği gibi pek çok başlık yer alacak. Veri bankası oluşturmamıza da hizmet edecek. Ölçülebilir yapılar hem yönetsel, hem işlevsel hem de şeffaflık açısından kullanışlı yapılardır. Ödemiş’te de bunun vaktinin geldiğini düşünüyorum” dedi.

 

“Belediye arazileri belediyenin tarımsal üretimine açılacak”

Belediyenin Ödemiş gibi kıymetli, verimli topraklarda tarımsal üretimi görmezden gelmesi olanaksız diyen Keskin; Yasayla köylerden belediyenin mülkiyetine geçmiş pek çok arazi belediyenin tarımsal üretimine açılacak ve belediye o arazilerde uzun vadeli tarımsal çözüm getirecek yöntemlerin kullanılacağı vizyoner bir planlamayla tarımsal üretim yapılacak. Bölge özeli; su, toprak, çevre geleceği düşünülerek tarımsal ürün ve yöntemler seçilip uygulanacak” diye konuştu.

Başkanlık yaptığı dönemde neredeyse uygulama aşamasına geldikleri teleferik projesini yap-işlet-devret modeliyle belediyeye yük olmadan kolaylıkla hayata geçireceklerini ve hafif raylı sistemin de Ödemiş’te kullanılacağını anlattı.

 

Ödemiş Belediyesi’nin ilk borç taksidi Nisan ayında ödenecek”

Bu noktada Ödemiş Belediyesi’nin bütçesinin önem arz ettiğini söyleyen ve bir hatırlatma yapan Keskin şunları söyledi: “Ödemiş belediyesi Bakanlığa ve İller Bankası’na borçlandı. Bu borç kim gelirse gelsin hepsinin ödeme yükümlülüğünü kabul ettiği bir borç ve ilk taksidi Nisan ayında ödenecek. Bu durum belediyeyi epey zorlayacak. Dolayısıyla pek çok sorun ve proje Büyükşehir’in imkânlarıyla çözülecek. Yerel yönetime aday olanlar ve görev almayı planlayanlar ciddi ciddi bunun üzerine düşünmeli ve afakî çözüm ve yorumlardan kaçınmalıdır. Büyükşehir’in imkânları kullanılacak çünkü bizim gelirlerimizin büyük kısmı da oraya gidiyor. Onların imkânlarına talip olmamız da doğaldır.”

 

“Belediye ucuz konutun önünü açmalı”

Arada yaptığı durum tespitlerinin yanında projelerini anlatmaya devam eden Bekir Keskin; “belediye ucuz konutun önünü açacak. Saraçoğlu Konutları devam edecek. İnşaat sektörü ve ilçedeki firma sayısı kamusal tedbirler alındığında, kamu üzerine düşeni yaptığında gerçekçi rakamlara ve düzeylere kendiliğinden inecektir.

 

Ödemişspor Ödemişlilerindir”

İlçenin sembol değeri Ödemişspor artık bir hamle yapmak zorunda. Ödemişspor belediye inisiyatifinden çıkmalı ve bağımsız bir kulüp yönetimi oluşturulmalı. Belediye sadece kaynak ayırmakla yükümlü olmalı, ne belediye başkanı ne de personeli kulüple organik bağ içinde olmamalı. Benim mevcut tesislerin olduğu yere 3 katlı bir tesis binası projem var ancak yapma şeklim farklı olacak. O inşaata Ödemişli sporsever, taraftar herkes bir katkı, destek vermeli. Herkes bir tuğla koymalı. Çünkü Ödemişspor Ödemişlilerindir. Başarı ve başarısızlık da sorumluluk da böyle taşınabilir kanaatindeyim. Ancak takım en az 2 yıl altyapı konusunda çalışmalı ve Ödemişli çocuk ve gençlere fırsat verilmeli.”

 

“Sorumluluğu olan işi yaparken onun üzerinden reklam yapmayı zül addediyorum”

Kendisinin ve çalışmalarının görünürlük faaliyetlerinin eksikliği konusundaki sorulara yönelik olarak konuşan Keskin; “bazı hizmetler için şunu yapacağız, bunu yapacağız, bak biz ne yaptık demek bana zül geliyor. Kamusal hizmetle yükümlü belediyeler sorumluluklarından uzaklaştığı için zaten yapması gereken işleri reklama alet ediyorlar. Kreşler, köy meydanları, çevre gibi dolayısıyla insanın ve doğanın faydasına yönelik pek çok şey her kamu kuruluşunun olduğu gibi belediyelerin de görevidir. Bunlar üzerine proje demeyi, reklam yapmayı zül addediyorum. Eleştiriler gelecekse ya da geliyorsa da titizliğimden, uzun vadeli düşünmemden kaynaklanıyor.

“Yapılan iyi başarılı işten haz almayanlar kalıcı olamazlar”

Elbette kamu kaynakları etkin kullanılacak, iş bilen insanlarla çalışılacak, devleti ve kamuyu rahat etme yeri olarak görenlerle işimiz olmayacak. Mesela pek çok iş müteahhitle değil belediye ekipmanı ve belediye personeliyle yapılacak. Kaynak israfı yapılmayacak, kaynaklar en etkin şekilde kullanılacak. İşini severek yapan, iyi bir iş ortaya çıktığında onu izlerken haz almayan insanlar başarılı olamazlar ya da kalıcı olamazlar. Ben bir tek bu hazzın peşindeyim” diye konuştu.

 

“Bazı projelerim Büyükşehir bürokratları tarafından bile anlaşılmadı”

Bazı projelerinin gerçekleşmemesine ilişkin de açıklamalar yapan Bekir Keskin şunları söyledi: “Bazı projelerim geriye götürüldü, bazıları yok sayıldı, bazıları da büyükşehir bürokratları tarafından bile yeterince anlaşılamadı. Yer altı çöp konteynerleri buna bir örnektir. Kimseye eleştirim de, kızgınlığım da yok. Kim Ödemiş için ne yaptıysa hepsinden Allah razı olsun. Borç da bıraksa çözerim, başarı da bıraksa yüceltir, daha yukarı çıkarmaya gayret ederim.”

 

“Turizm buraya sığmaz”

Ödemiş’le ilgili en önemli ve hayati gördüğü turizm konusunda Birgi geniş başlığında apayrı bir değerlendirme sözünü gazetemize veren Bekir Keskin aday adaylığı başvurusunu önümüzdeki hafta partisinin ilçe teşkilatına sunacağını söyledi.

Gülten Kır Güzel-Başar Uçar

 

 

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük Menderes’e Torbalı’dan neşter
Küçük Menderes’e Torbalı’dan neşter
Bademli Fidancılık’ın eğitim hamlesini anlattı
Bademli Fidancılık’ın eğitim hamlesini anlattı